top of page

What is MonkeyZoo?

Monkeyzoo er en unik samling av NFT-er bygget på Chia Blockchain, dette gjør oss i stand til å tilby våre Monkeyzoo NFT-er på den mest økologisk sikre blokkjeden på planen.

An introduction into Monkeyzoo from our presentation at XCH London 2023.

bottom of page